Girona
line decor

 
 
 
   
J U N T A    A C T U A L

Benvolguts amics visitants:

   Els membres de la nostra junta son:

 

Presidenta.:            

Vicepresidenta.:  

Secretari.:

Tresorer.:

Vocal:

Vocal.:

Vocal.:

Vocal.:

Vocal.:

 

 

 
 
 
Pàgina actualitzada el 31/01/19
   
Copyright © 2008 - 2019 Amics de la Sardana Terranostra     |      Miquel Burgos